Samenwerking Universiteit Utrecht & Sterklinieken

 

De Universiteit van Utrecht en Sterklinieken gaan samenwerken op het gebied van laboratoriumkwaliteit. Door de technische ontwikkelingen wordt er steeds meer mogelijk inzake bloedanalyse “on site”. Hiermee wordt bedoeld dat de analyses op de kliniek worden uitgevoerd en minder in gespecialiseerde laboratoria. Omdat het hier om hoogwaardig laboratoriumwerk gaat worden alle Sterklinieken bijgeschoold op dit gebied. Daarnaast zal de Universiteit diverse malen per jaar controleren of alles naar behoren werkt en of de werkzaamheden correct worden uitgevoerd. Een stukje samenwerking en kwaliteit waar we trots op zijn!

Sterklinieken: Sterk in kwaliteit!