Algemene voorwaarden fotoactie

Algemene voorwaarden
Bij deze actie maak je kans op prijzen aangeboden door Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert.
Door deel te nemen aan deze actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de actievoorwaarden.
Deelnemers verklaren middels deelname aan deze fotowedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden foto’s bezitten en vrijwaren Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert  van iedere aanspraak door derden. Deelnemers dragen alle eigendomsrechten over aan Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert.
Door deel te nemen aan de fotowedstrijd geeft de deelnemer Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert  het onbeperkt recht de ingezonden foto’s zonder enige vergoeding (aan de deelnemer) en vrij van (re)productierechten op haar website te publiceren of op enigerlei andere wijze te vermenigvuldigen en commercieel te exploiteren.
Medewerkers van Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert  zijn uitgesloten van deelname.
Foto’s waarop mogelijk portretrecht rust van derden zijn uitgesloten van deelname. Over de uitslag van deze wedstrijd  kan niet worden gecorrespondeerd.

Duur van het spel

De actie loopt van 01-07-2018 t/m 31-08-2018 24:00 uur
Alleen klanten van Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert maken kans om te winnen. U maakt kan op één prijs. Meerdere prijzen per persoon of per huisadres is niet mogelijk.
Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of andere prijzen en komen te vervallen bij onjuiste persoonsgegevens en/of e-mail adres. De winnaars ontvangen automatisch bericht per email of telefonisch. Tevens worden de winnaars bekend gemaakt via de Facebook pagina en de website van Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert.
Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert is te allen tijde gerechtigd de fotowedstrijd geheel of gedeeltelijk stop te zetten en deelnemers uit te sluiten om wat voor reden dan ook. (geen klant bij Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert, ongepaste foto’s etc.)
Winnaars stemmen toe deel te nemen aan publiciteit gerelateerd aan deze actie, zonder enige compensatie.
Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert kan op ieder ogenblik wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden. Daarvan zal naast deze algemene voorwaarden geen melding worden gemaakt.
Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook jegens Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert.