Euthanasie

huskies

 

 

 

 

Euthanasie is gelukkig geen dagelijks onderwerp voor de gemiddelde huisdiereigenaar. Hierdoor bestaat er weinig kennis bij de eigenaar van alle zaken die hierbij komen kijken.
De ervaring leert dat het moeilijk is om in de periode kort voor en na de euthanasie rustig over dingen te praten door alle emoties en veel eigenaren zijn niet bekend met “de haken en ogen”.
Daarom hebben we alles voor u op een rijtje gezet, want de periode rondom een euthanasie is al zwaar genoeg en dan is het fijn als alles naar wens verloopt.

Wat is euthanasie?

Euthanasie is het door een dierenarts bevorderen van een zachte en pijnloze dood van een dier middels een injectie. Onze huisdieren sterven lang niet allemaal een natuurlijke dood. In veel gevallen zijn de gevolgen van een ziekte dermate erg dat de levenskwaliteit van het dier ernstig wordt aangetast. Ook indien zekerheid bestaat over de wijze waarop een dier zal overlijden ten gevolge van een ziekte kan euthanasie een pijnlijke of moeizame dood voorkomen.
In het algemeen wordt euthanasie toegepast bij dieren die lijden onder een gebrekkige levenskwaliteit of bij dieren die zeer binnenkort een zware doodsstrijd te wachten staat. Een andere, wat meer zeldzame categorie, is die waarbij bijzondere omstandigheden gelden zoals onbeheersbare agressie. Bij deze dieren vindt euthanasie plaats om mens en dier te beschermen.

Hoe gaat Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert om met euthanasie?

In het algemeen nemen de dierenartsen van Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert deze beslissing niet gemakkelijk. De dierenarts die de euthanasie moet uit gaan voeren zal uitvoerig overleggen met de eigenaar.
Bij ondraaglijk lichamelijk (bijvoorbeeld pijn) of geestelijk (bijvoorbeeld incontinentie, ernstige dementie) lijden is de beslissing niet erg moeilijk, maar in andere gevallen wordt uitvoerig naar een levensparende oplossing gezocht. Gezonde dieren euthanaseren wij niet.

Euthanasie en kinderen

Euthanasie is natuurlijk een aangrijpende gebeurtenis voor kinderen. Grotere kinderen kunnen een intens verdriet hebben: ze hebben mogelijk hun hele leven opgetrokken met het dier en soms nemen deze een zeer belangrijke plaats in hun leven in.

Zeer jonge kinderen kennen niet zo zeer het verdriet, maar zijn zeer gevoelig voor associaties. Zo mag deze kinderen nooit verteld worden dat het dier gaat slapen en niet meer wakker wordt, want kan dat dan niet iedereen overkomen die gaat slapen? Ook elke associatie met doodmaken door een “witte jas”, spuitje geven, prikje geven, etcetera moet voorkomen worden om toekomstige medische handelingen voor het kind zelf niet tot een angstig gebeuren te maken. Verwerken van de gebeurtenis gaat vaak goed door het maken van een tekening of door de kinderen iets mee te laten geven dat hun huisdier verder zal vergezellen. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar zijn oud genoeg om een en ander te begrijpen, maar zullen verschillend reageren.
Het zelf begraven van kleinere dieren geeft de gebeurtenis letterlijk “een plaats” in de wereld van het kind.

De afspraak

Na overleg tussen cliënt en dierenarts zal op een gegeven moment de beslissing zijn genomen. Honden en katten worden gewoonlijk door middel van twee injecties ingeslapen. De eerste injectie brengt het dier in slaap als voor een operatie, tijdens deze slaap volgt de tweede en laatste injectie. Andere diersoorten worden meestal met één injectie ingeslapen.

We denken dat het voor het dier prettiger is als de eigenaar in ieder geval bij de eerste injectie aanwezig is.
De dierenartsen van Sterkliniek Dierenartsen Stroowaert willen graag uitgebreid aandacht kunnen geven bij een euthanasie. Wij willen de euthanasie voor het dier zo min mogelijk belastend laten zijn zodat het dier rustig overlijdt. Het dierenziekenhuis beschikt daarom over een aparte euthanasieruimte waar de eigenaar rustig afscheid kan nemen.
Indien gewenst is het mogelijk de euthanasie thuis plaats te laten vinden, hier zullen wel extra kosten voor in rekening gebracht worden. Voor de kosten van een huisbezoek adviseren wij u contact op te nemen met ons.

eutkamer

 

 

 

 

 

Het is verstandig om, voordat u de afspraak maakt, te overleggen met betrokkenen over wat er na de euthanasie moet gebeuren. Vaak is iedereen op het moment zelf overmand door verdriet en dan is rustig nadenken niet goed mogelijk. Ook vergt het enige voorbereiding, al was het alleen maar vanwege het feit dat grotere dieren niet door één persoon getransporteerd kunnen worden.

Na de euthanasie

Indien de eigenaar het dier niet zelf kan of wil begraven dan blijft het dier achter op de kliniek. Het dier wordt dan door ons vervoerd naar een verzamelplaats voor destructie of opgehaald door het crematorium.

Wij werken samen met Huisdiercrematorium het Hoeksche hof.
Ook is er de mogelijkheid uw dier hier zelf naar toe te brengen na het maken van een afspraak.

Indien de eigenaar dit wenst kan er meteen afgerekend worden, zo niet dan wordt er een rekening zonder administratiekosten verstuurd. De kosten zijn opgebouwd uit tijd, verdoving, administratie en eventuele bewaring en transport.
De eventuele rekening voor de crematie krijgt u van het crematorium.

Wettelijke bepalingen en mogelijkheden

Iedere gemeente heeft haar eigen bepalingen omtrent het mogen begraven van een huisdier op eigen terrein.
Begraven kan ook op een begraafplaats voor dieren, maar daar zijn er maar weinig van. Bovendien worden deze graven vaak op korte termijn weer “geruimd”.

Tot slot

Ondanks het nare onderwerp is bovenstaande informatie van groot belang. Euthanasie maakt tegenwoordig deel uit van het hebben van huisdieren, bijna iedere eigenaar wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Wij hopen u hiermee te helpen bij de eventuele voorbereiding op een ongetwijfeld moeilijke periode. Om u enigszins te helpen met het maken van deze moeilijke beslissing heeft sterkliniek een boekje geschreven voor info kunt u contact opnemen.